Lâm Hạnh OB

Chính sách bảo mật thông tin trên website minhphupharma.com.vn

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

b cam kết tuyệt đối không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang website cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty với mục đích chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của khách hàng trên minhphupharma.com.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của minhphupharma.com.vn Việc thu thập và sử dụng thông tin của khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, minhphupharma.com.vnsẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

– Ban quản trị minhphupharma.com.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại, …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị minhphupharma.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

– Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của minhphupharma.com.vn chỉ được áp dụng tại địa chỉ website minhphupharma.com.vn. Nó không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác đặt quảng cáo hoặc có liên kết tại minhphupharma.com.vn.

– Mọi thắc mắc, khiếu nại của khách hàng về chính sách thu thập thông tin vui lòng liên hệ:

 

Công ty TNHH Dược phẩm Minh Phú

   Địa chỉ:  395 Thủ Khoa Huân, Phú Thuỷ, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

   Điện Thoại: 085.898.3388

   Email: namdangit@gmail.com

 

Bài viết liên quan